Kajaanin seudun invalidit ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia liikunta-ja toimintaesteisten henkilöiden yhdyssiteenä edistäen heidän mahdollisuuksiaan toimia täysivaltaisina ja tasa-arvoisina jäseninä sekä valvoa heidän etujaan ja oikeuksiaan yhteiskunnassa. Lisäksi yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään erilaisilla harrastustoiminnoilla syrjäytymisen estämiseksi.

VAIKUTTAMINEN

Kuntakohtaisesti yhdistyksemme pyrkii vaikuttamaan eri järjestöjen toimijoiden ja Kainuun kuntien virkamiesten kanssa siten, että esteettömyysnäkökanta tulee huomioiduksi. Toiminnassamme tulemme huomioimaan väestön ikärakenteen muuttumisen ja palvelutarpeiden kasvun. Vuonna 2020 yhdistyksemme panostaa erityisesti invapysäköinnin kehittämiseen ja kuljetuspalvelujen parantamiseen alueellamme.

YHDISTYSTOIMINTA

Kesäkotimme Invala, Karankatie 20 Kajaani, on jäsentemme käytössä ympäri vuoden. Kevätsiivoukset tehdään sitä mukaa kuin lumiolosuhteet sallivat. Kevät- ja syystalkoot, avoimien ovien päivät ja juhannusaatto ovat ohjelmoituja tapahtumia kesäkodilla. Järjestämme Invalassa illanviettoja musiikin ja pelien merkeissä. Taide-ja harrastekerho sekä bingo ja karaoke järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Järjestämme myös infotilaisuuksia eri teemoilla. Paikka on jäsenten käytössä myös omatoimiseen ajanviettoon. Vuoden toiminnan päätöstapahtumana on perinteinen pikkujoulujuhla.

Yhdistyksemme esittelee toimintaansa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa esimerkiksi markkinakadulla Kajaanissa.

Yhdistys pyrkii huomioimaan eri keinoin aktiiviset vapaaehtoistyöntekijänsä ja talkooyhteistyökumppaninsa, muun muassa Tervareitin aliupseerit ry:n.

TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

Tiedottamisessa yhdistys käyttää omia kotisivuja (www.kajaaninseuduninvalidit.fi)ja alueella ilmestyvää Koti-Kajaani lehteä sekä jäsenistölle lähetettävää jäsenkirjettä.

Tarvittaessa on mahdollisuus käyttää myös Kainuun Sanomat -lehteä ja Radio Kajausta sekä Yle-Kainuun alueuutisia tapahtumiemme julkistamiseen. Vuoden 2020 aikana yhdistyksemme ottaa käyttöön Facebook-sivut. Jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa.

NEUVONTA

Yhdistys neuvoo ja auttaa jäsenistöään muun muassa Sote:n ja Kelan asioissa ja sähköisissä palveluissa.9

KOULUTUS

Yhdistys tukeutuu jatkossakin ulkopuoliseen koulutustarjontaan, kuten Invalidiliitto ry:n järjestämiin koulutuspäiviin. Myös muiden vammaisyhdistysten ja – liittojen koulutuksiin on mahdollisuus osallistua.

TOIMINTAEDELLYTYKSET

HALLINTO

YYhdistyksessämme on 175 jäsentä. Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja + kuusi hallituksen jäsentä.

Yhdistyksellämme on edustus Vammais- ja Vanhusneuvostossa sekä Hyvä mieli- ry:ssä. Lisäksi osallistumme vaikuttamiseen yhdessä eri potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa ( Omaishoitajat, Validia-talo).Teemme yhteistyötä KAPOVA-ry:n (Kajaanin kansanterveys-,potilas ja vammaisjärjestöjen yhdistys) kanssa.

TALOUS

Hallitus on laatinut talousarvion ja kirjanpidosta vastaa rahastonhoitaja.

VARAINHANKINTA

Toimintamme sekä kiinteistön huollon ja kunnostukset rahoitamme jäsenmaksuilla, arpajais-ja tarjoilutuotoilla sekä tilojen vuokrauksella ulkopuolisille. Yhdistyksellämme on myös paikallisia yrityksiä kannatusjäseninä. Vuonna 2020 tulemme hakemaan yleisavustusta Sote:lta ja seurakunnalta.

TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Hyödynnämme toimintamme arvioinnissa Invalidiliiton Elinvoimaiset yhdistykset-arviointikriteereitä ja pyrimme keräämään palautetta jäsenistöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme.